Tegevus 2022

Jaanuar
05.01 Seltsi ümarlaud – arutasime päevaprobleeme: muuseumi kolimine, võimalused käsitööga tegelemiseks, seltsi logo valimine

Veebruar
Veebiviktoriin Karl Ernst von Baeri 230. sünniaastapäeva tähistamiseks. Osales 83 õpilast kolmest koolist: Rakkest, Kiltsist ja Väike-Maarjast.

Märts
Muuseumi raamatute sorteerimine. Suure töö tegi siinjuures ära Kaja.

Aprill
07. 04 Käsitööhuviliste esimene kokkusaamine. Vaike Salus tutvustas Koeru ja Simuna rahvariiete motiive. Käsitööesemete tutvustamine.
08.04 Adolf Lüsi meditsiiniõpikud tagastatud järeltulijatele.
21.04 Lapitehnika õpituba. Teeme pajalappe. Juhendab Vaike Salus.
23.04 Arutelu huvilistega kogukonnast. Mida teha muuseumi raamatutega? Andsime Salla seltsimajale  Sallale kuulunud esemed Rakke muuseumist.

Mai
17.05 Külade ümarlaud Rakke kultuurikeskuses. Külas vallavalitsuse arendus- ja planeerimisosakonna ametnikud ning haldusteenuste spetsialistid
31.05. Osalemine “Tuleviku Töötoad Pandivere Paeriigis Allikate Allikal I”

Juuni
11.-12.06 osalemine Kultuuri Digihäkil Garage48 Narva eesti keele majas. Kultuuri häkaton, et arendada digitaalseid lahendusi, mis aitavad tutvustada ja säilitada rahvusvähemuste kultuuride rahvuspärandit.
16.06 Seltsi üldkoosolek. Majandusaasta aruande kinnitamine. Arvamused ja ettepanekud PAIK I ühisprojektiks “Ükski küla pole üksi”.
27.06 Osalemine “Tuleviku Töötoad Pandivere Paeriigis Allikate Allikal II” Rakke kultuurikeskuses

Juuli
26.-27.07 Osalemine Viru võrgustiku Pandivere arenguseminaril Voore puhkekeskuses
29.-31.07 Osalemine EKSÜ suvekoolis Narva-Jõesuus

September
04.09 Seltsi silmaringireis Avatud triiphoonete ja aedade päeval. Loe täpsemalt valla infolehest lk. 11
07.09 Osalemine kultuuriümarlaual Rakke kultuurikeskuses.

Oktoober
13. 10 Töötuba Rakke muuseumi fotokogu korrastamiseks.
27.10 SA Virumaa Muuseumite esindajad ringkäigul tutvumaks Lääne-Virumaa väikemuuseumidega, külastati ka Rakke muuseumi. Üle antud kolm eksponaati Rakke muuseumist:Rohu valla kohtu lauaregister, Põdrangu kogukonna magasiaida arveraamat ja Tunnistus sõjaväeteenistuse kohustuse täitmisele ilmumise kohta (Kaarel Johannese poeg Malberg).

November
03.11 Roopi Hallimäe kirjavahetuse, konspektid ja muude materjalide üleandmine Tartu Miina Härma Gümnaasiumi.

Detsember
12.12 Jõulupärgade valmistamine Vaike Saluse juhendamisel. Jõulukohv ja kringel. Järgmise aasta plaanide arutelu.