Tegevus 2023

Jaanuar – Veebruar

19.01 – 23.02 Arvutikursus eakatele. Osales 9 inimest. Kursus sai võimalikuks eelkõige tänu GreenDice AS-ile, kust saime soodsalt head arvutid, kursuse toimimiseks panustasid ka mitmed kogukonna liikmed, kes aitasid arvutihiirtega.

Märts
06.03 Rakke raamatukokku  eraldi arvuti ülesseadmine vanemaealistele. Arvuti saadi annetusena tänu Alo Peetsi (TÜ) organiseerimisele.

Mai

18.05 Seltsi üldkoosolek. Aastaaruande kinnitamine, ürituste planeerimine.
23.05 Osalemine mittetulundusühing PAIK üldkoosolekul.

Juuni

11. 06 – bussiekskursioon tutvumaks Kiltsi piirkonna huviväärtustega. Giidiks Madis Michelson.

November
03.11 Kohtumine valla sotsiaalosakonna juhatja Ene Kinksiga, kes tutvustas pensionireformi, Samuti vastas mitmetele muudele sotisaalvaldkonda puudutavatele küsimustele.
21.11 Osavõtt Viru Instituudi korraldatud väljasõidust tutvuma Eesti Rahvaluule arhiivi ja Raadi kalmistule külastamaks  Kreutzwaldi ja Faehlmanni haudu.
29. 11 Jõulukerade tegemine Vaike Saluse juhendamisel. Kohv ja kook. Edasiste plaanide arutamine.

Detsember

18.12 – Osalemine MTÜ Paik üldkoosolekul
18. – 31.12  Ristsõnamõistatuse koostamine ja levitamine Friedrich Robert Faehlmanni 250. sünniaastapäeva tähistamiseks. Vastajaid oli üle Eesti, kuna levitada aitasid ka Viru Instituut ja Kultuuriseltside Ühendus. Auhindade saatmine.